Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:620
Omnämnda SFS
2009:400, 2020:616, 20:118, 20:333, 2018:1708
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Påföljd, Ordning och säkerhet, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård, Förvaltningsrätt