Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:65
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Diskriminering, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).