Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL

Likvidator förlorar i HD – mångmiljonskadestånd för överträdelse av ABL
HD ändrar hovrättens friande dom och ålägger advokaten att betala fem miljoner kronor i skadestånd för missen i samband med uppdraget som likvidator. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Advokat, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).