Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:86
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Domare, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Straffprocess, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Trafikbrott, Narkotikabrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).