Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:86
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Domare, Arbetsmiljöbrott, Åklagare, Straffprocess, Advokat, Brott mot person, Ekobrott, Egendomsbrott, Trafikbrott, Narkotikabrott