Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD ändrar praxis: Ingen dispens för skogsavverkning i områden med fridlyst orkidé

MÖD ändrar praxis: Ingen dispens för skogsavverkning i områden med fridlyst orkidé
I tidigare praxis har det tagits för stor hänsyn till skogsägarens intressen, vilket nu MÖD ändrar på. Foto: Bo Persson
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Europakonventionen, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Naturskydd, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

6 filer tillgängliga