Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD sätter stopp för bastuflotte – kräver strandskyddsdispens

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Naturskydd, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor