Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Underförstått godkännande av planavvikelse gäller

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Plan- och byggnadsfrågor, Fastighetsbildning