Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

MÖD: Utrymme för länsstyrelsen att förbjuda avhjälpandeåtgärd efter förorening

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig