Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oenig hovrätt fäller för rattfylla – cannabisgodis utan uppsåt uteslutet

Tingsrätten valde att fria en kvinna från rattfylleri och ringa narkotikabrott eftersom det inte gick att bortse från hennes förklaring att hon av misstag fått i sig cannabisgodis kvällen innan. Hovrätten gör en annan bedömning och fäller henne i enlighet med åtalet. En skiljaktig ledamot vill fastställa underinstansens dom.

Oenig hovrätt fäller för rattfylla – cannabisgodis utan uppsåt uteslutet

En 27-årig kvinna åtalades i Malmö tingsrätt för att i februari 2022 ha kört bil med THC i blodet. Åklagaren yrkade att hon skulle dömas för ringa narkotikabrott och rattfylleri.

Hörd över åtalet uppgav kvinnan att hon hade varit på en fest dagen innan hon stoppades av polisen och testade positivt för THC. På festen fanns det ett uppdukat bord med godis, popcorn och chips. Efter att ha varit i kontakt med personer som befann sig på festen fick hon reda på att det var cannabisgodis i godisskålen. Hon hade aldrig ätit av godiset om hon visste om att det innehöll cannabis. Hon känner inte de som hade festen men har bekanta som var där.

Tingsrätten fann inte anledning att ifrågasätta analysresultatet. Det var därmed utrett att kvinnan hade kört bil med narkotika i blodet. Frågan var därmed om hon haft uppsåt till detta.

Att påträffas med narkotika i kroppen talar mycket starkt för ett uppsåtligt bruk av narkotika, framhåller domstolen. För en annan slutsats krävs att den tilltalade lämnar en sannolik, konkret och detaljerad förklaring till hur hon fått i sig narkotikan utan uppsåt.

Kvinnans förklaring var sådan att den inte gick att lämna utan avseende. Hon skulle därför frikännas.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gör en annan bedömning och dömer kvinnan.

Hovrätten konstaterar att kvinnan har uppgett att hon kom hem från festen vid 23-tiden dagen innan, vilket innebär att hon har intagit cannabis i vart fall 16 timmar före provtagningen. Med hänsyn till den koncentration av THC som kvinnan hade i blodet är det enligt rätten uteslutet att det dröjt 16 timmar mellan provtagningen och intaget, i vart fall om det rör sig om cannabisintag via rökning.

I det informationsblad från Rättsmedicinalverket som åklagaren har åberopat saknas det dock information om vad som gäller för nedbrytning av THC när intaget har skett genom cannabisgodis. Det går därför inte att, baserat på THC-koncentrationen, dra någon slutsats om när kvinnan brukat cannabis.

De uppgifter som kvinnan har lämnat om festen är inte kontrollerbara och hon har inte gjort efterforskningar kring hur de andra på festen mådde efter att ha ätit av godiset. Uppgifterna framstår inte heller som tillräckligt konkreta. Sammantaget anser hovrätten att kvinnans berättelse inte förtar värdet av åklagarens bevisning. Hon döms därmed för rattfylleri och ringa narkotikabrott till dagsböter.

En tillförordnad hovrättsassessor är skiljaktig och vill fastställa tingsrättens domslut. I likhet med majoritet anser hon att kvinnan inte har lämnat några kontrollerbara uppgifter. Kvinnan har dock inte fått några frågor av åklagaren som gjort att hennes uppgifter går att verifiera. Denna brist bör falla tillbaka på åklagaren, särskilt eftersom kvinnan inte företrätts av någon försvarare. Hon ska därför frikännas.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Narkotikabrott, Trafikbrott, Åklagare, Trafik och fordon, Polis

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig