Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Oklart beslut och bristande utredning i vägärende slutar med återförvisning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Civilprocess, Kommunalrätt, Expropriation, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig