Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ordning och säkerhet hindrar inte utlämning av uppgifter om covid-19-prover på kriminalvårdsanstalter

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Kriminalvård