Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Otydligt ansvar friar från miljöbrott vid bergtäkt

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Miljöbrott, Täkt- och vattenverksamhet, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Entreprenadrätt, Övrig arbetsrätt