Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Rättsliga biträden och rättegångskostnader – skärpt kostnadskontroll, ökat förtroende för offentliga försvarare och stärkta rättigheter för enskilda

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2024:39
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Advokat, Skatteprocess, Straffprocess, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Internationell privat- och processrätt, Åklagare, Migrationsprocess, Domare, Offentlig ekonomi

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig