Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Restaurangens hyresavtal förföll när brand förstörde ändamålet

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Lokalhyra, Övrig fastighetsjuridik

Länkat rättsutlåtande

Hyresavtals bestånd vid brand

Richard Hager, docent i civilrätt, yttrar sig för hyresgästens räkning i mål i Solna tingsrätt. Han uttalar sig om hyresavtals bestånd vi...