Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Reviderade ritningar krävde nytt bygglov – men ändå rätt avsluta tillsynsärende

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig