Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sekretessuppgifter lämnades i anmälan om god man – JO kritisk

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt