Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skattemål tas om efter jäv – domare hade fått jobb på Skatteverket

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - företag, Skatteprocess, Förvaltningsprocess