Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skiljeklausuls betydelse i föroreningstvist blir HD-fråga

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Civilprocess, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Köprätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig