Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Slipper bekosta rivning efter kringgående av fastighetsregler

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Avtalsrätt, Tvist mellan enskilda, Fastighetsbildning, Fastighetsköp

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig