Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Varumärkesrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet