Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Stöd vid korttidsarbete – omedelbar verkställighet av beslut

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Fi2021/01169
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt