Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Styrelseledamot vinner mot konkursbo - får behålla miljonöverföring

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Sakrätt, Insolvensrätt, Tvist mellan enskilda, Kredit, finans- och bankrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).