Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tingsrätten: Videolänk bättre än vittnesattester i Covid-tider

Tingsrätten: Videolänk bättre än vittnesattester i Covid-tider
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Civilprocess, Entreprenadrätt, Köprätt