Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Universitetslektor nekas PT - JO-beslut inte överklagbart

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Skola och utbildning, Europakonventionen