Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Utkast till lagrådsremiss: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Utkast till lagrådsremiss
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt