Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vägservitut upphävs av MÖD – lokaliseringsvillkoret inte uppfyllt

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Övrig nyttjanderätt, Servitut och ledningsrätt, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig