Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vattenfall förlorar i MÖD – får inte lägga luftledning till vindkraftpark

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Energirätt, Djur- och växtskydd

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).