Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Vinner va-tvist - kretsloppssystem lika bra som kommunens

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Sanitet, ventilation m.m., Täkt- och vattenverksamhet, Kommunalrätt, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik