Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sociala avgifter, Mervärdesskatt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Skatteprocess, Ledighet och frånvaro, HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Associationsrätt - övrig