Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ansökan om dammutrivning avvisas av MÖD – kommuner saknar rådighet

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Övrig offentlig rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig