Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ansökan om havsbaserad vindkraft avvisas – samrådde inte med konkurrent

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Övrig miljörätt, Naturskydd, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Energirätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig