Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Återställande av frist i mål om betalningsföreläggande ska prövas i HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig