Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (utkast till lagrådsremiss)

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Utkast till lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Narkotikabrott, Försvar, konflikt och terrorism, Brott mot samhället, Egendomsbrott, Ekobrott, Brott mot person, Fri rörlighet, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Advokat, Tull- och smugglingsbrott, Straffprocess, Utlämning på grund av brott, Utvisning på grund av brott, Övrig migrationsrätt, Förvaltningsrätt, Åklagare, Migrationsprocess, Polis, Ordning och säkerhet, Domare, Personuppgifter och integritet, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig