Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bistånd efter preskriberat utvisningsbeslut blir HFD-fråga

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning