Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

De brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Promemoria
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Tullrätt, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).