Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Deponi och bergtäkt i Uppsala stoppas i MÖD

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig