Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:129
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Trafikbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Övrig familjerätt