Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:2
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Konsumenträtt, Civilprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Kultur, idrott och fritid, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, IT-rätt, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig