Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2023:2
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
IT-rätt, Avtalsrätt, Fri rörlighet, Infrastruktur, Tryck- och yttrandefrihet, Civilprocess, Förvaltningsrätt, Konsumenträtt, Personuppgifter och integritet, Kultur, idrott och fritid, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig