Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

Typ
Departementsserien (Ds)
Nr/beteckning
Ds 2020:1
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt