Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:146
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, A-kassa, pension m.m.