Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1011
Omnämnda SFS
1991:1195, 2011:568, 2016:449, 2006:637, 1992:391, 2008:396, 1992:745
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Konflikt och terrorism