Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1012
Omnämnda SFS
1991:1472, 1991:1128, 2013:179
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt