Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:624
Omnämnda SFS
2001:160, 2011:678
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt