Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:779
Omnämnda SFS
2001:588, 2001:181, 2020:893, 2021:143, 2021:208, 2021:273, 2003:1023, 2021:588
Rättsområden
Revision och granskning, Fåmansbolag, Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Lokalhyra, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig