Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:818
Omnämnda SFS
2001:588, 2001:181, 2021:816, 2003:1023
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Kultur, idrott och fritid, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt