Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1044
Omnämnda SFS
2002:760, 2017:206
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt