Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:129
Omnämnda SFS
2004:16, 2007:868
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Personuppgifter och integritet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt