Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1216
Omnämnda SFS
2004:329, 2014:993, 2004:297, 2006:1535, 2014:995
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt