Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1531
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Socialförsäkring, Arbetsmiljöbrott, Arbetsmiljö, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt