Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1052
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Ledighet och frånvaro, Anställning, uppsägning och avskedande